Hovedsiden

 

 

 

 

Rjukanlys AS er en Arbeids og inkluderings bedrift.

Vi er en rekrutteringspartner for arbeidsgivere hvor målet er – rett person til rett plass.

På Rjukanlys tilbys jobbsøkere veiledning og opplæring for å komme ut i ordinært arbeid.

Vi tilbyr gjennomgang og kartlegging av nåværende situasjon, og nødvendig hjelp for å ta de riktige valgene for å komme i arbeid eller utdanning.

Vi ser på mulighetene, ikke begrensningene.

Vi gir deg muligheten til å tenke nytt!

 

 

ETISKE RETNINGSLINJER 
KVALITETSPOLITIKK
    Krever Adobe readerRinger i vannet(200x128)

Equass