Karriereveiledning

VIP 24 er karriereveiledningsverktøy Rjukanlys ønsker å tilby jobbsøker slik at hver enkelt skal bli mer bevisst på riktig utdanning eller yrkesvalg.  Bedriften har veiledere som er sertifisert til å kunne bruke dette som et samarbeidsverktøy sammen med jobbsøker.

Ønsker du mer informasjon om hvordan verktøyet brukes i praksis, kan du lese mer om de ved å trykke på bilde nedenfor, eller ved å ta kontakt med en av våre veiledere.