Tilbakemeldinger Ris/Ros

Rjukanlys har høyt fokus på kvalitet i de tjenestene vi leverer, og er avhengig av å få gode tilbakemeldinger fra jobbsøkere, kunder og samarbeidspartnere på hva vi kan gjøre bedre, og hva som er bra!